Mallorca Bocs Rugby Club
 
      Play Rugby       Try Bocs

Documentació temporada 2021-2022

Totes les inscripcions de les jugadores i jugadors s'han de fer mitjançant el següent formulari de Google Forms : 

-   https://forms.gle/QPXWzQmKoiTpoNk76.

Tots els pagaments sempre es farán al compte bancari del club. No s'accepten pagaments en efectiu al entrenadors i delegats.


NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB : CAIXA d'ENGINYERS.

ES07 – 3025 – 0900 – 8414 – 0001 – 6526.

Us preguem que recordeu  indicar el nom i llinatges de la jugador/a al realitzar la transferència o ingrés al compte del club.

Per favor, només un ingrés o transferència per cada jugadora o jugador.