Mallorca Bocs Rugby Club
 
Play Rugby,   Try Bocs

Documentació temporada 2018-2019

Informació i preus de la temporada 2018-2019
Tota la informació del club de la temporada 2018-2019.
MBocs. Carta 2018-2019.cat.pdf (822.63KB)
Informació i preus de la temporada 2018-2019
Tota la informació del club de la temporada 2018-2019.
MBocs. Carta 2018-2019.cat.pdf (822.63KB)

 

Fulla d'inscripcio al club 2018-2019
Omplir tots els camps puntejats i signar el document pels seus tutors.
MBocs. Inscripció 2018-2019.cat.pdf (442.97KB)
Fulla d'inscripcio al club 2018-2019
Omplir tots els camps puntejats i signar el document pels seus tutors.
MBocs. Inscripció 2018-2019.cat.pdf (442.97KB)


Fulla d'autorització dels Drets d'Imatge 2018-2019
Omplir tots els camps pels jugadors i signatura pels ells mateixos o tutors.
MBocs. Aut Imatge 2018-2019.cat.pdf (111.42KB)
Fulla d'autorització dels Drets d'Imatge 2018-2019
Omplir tots els camps pels jugadors i signatura pels ells mateixos o tutors.
MBocs. Aut Imatge 2018-2019.cat.pdf (111.42KB)


Questionari de Salut 2018-2019
Omplir tots els camps per conèixer l'estat de salut del jugador/a.
MBocs. Questionari Salut 2018-2019.cat.pdf (424.79KB)
Questionari de Salut 2018-2019
Omplir tots els camps per conèixer l'estat de salut del jugador/a.
MBocs. Questionari Salut 2018-2019.cat.pdf (424.79KB)


Fulla d'autorització de Transport 2018-2019
Autorització de transport dels menors per desplaçaments del club.
MBocs. Aut Transport 2018-2019.cat.pdf (110.72KB)
Fulla d'autorització de Transport 2018-2019
Autorització de transport dels menors per desplaçaments del club.
MBocs. Aut Transport 2018-2019.cat.pdf (110.72KB)

  

NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB : CAIXABANK.

ES32 – 2100 – 1763 – 0302 – 0011 – 6794.

Us preguem que recordeu  indicar el nom i llinatges de la jugadora o jugador al realitzar la transferència o ingrés al compte del club.

Per favor, només un ingrés o transferència per cada jugadora o jugador.