Mallorca Bocs Rugby Club
 
Play Rugby,   Try Bocs

Documentació temporada 2020-2021

 

NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB : CAIXA d'ENGINYERS.

ES07 – 3025 – 0900 – 8414 – 0001 – 6526.

Us preguem que recordeu  indicar el nom i llinatges de la jugadora o jugador al realitzar la transferència o ingrés al compte del club.

Per favor, només un ingrés o transferència per cada jugadora o jugador.