Mallorca Bocs Rugby Club
 
      Play Rugby       Try Bocs

Documentació temporada 2022-2023

Totes les inscripcions de les jugadores i jugadors s'han de fer mitjançant el següent formulari de la aplicació Play Off Informàtica : 

https://mallorcabocsrugby.playoffinformatica.com/preinscripcio/

Tots els pagaments sempre es farán al compte bancari del club. No s'accepten pagaments en efectiu als entrenadors i delegats.


NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB : CAIXA d'ENGINYERS.

ES07 – 3025 – 0900 – 8414 – 0001 – 6526.

Us preguem que recordeu  indicar el nom i llinatges de la jugador/a al realitzar la transferència o ingrés al compte del club.

Per favor, només un ingrés o transferència per cada jugadora o jugador.