Mallorca Bocs Rugby Club
 
Play Rugby,   Try Bocs

Documentació temporada 2019-2020

 

Informació i preus temporada 2019-2020
Tota la informació del club de la temporada 2019-2020
MBocs. Carta 2019-2020.cat.pdf (843.75KB)
Informació i preus temporada 2019-2020
Tota la informació del club de la temporada 2019-2020
MBocs. Carta 2019-2020.cat.pdf (843.75KB)


Fulla d'inscripció al club 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Inscripció 2019-2020.cat.pdf (63.22KB)
Fulla d'inscripció al club 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Inscripció 2019-2020.cat.pdf (63.22KB)


Questionari de Salut 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Questionari Salut 2019-2020.cat.pdf (46.12KB)
Questionari de Salut 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Questionari Salut 2019-2020.cat.pdf (46.12KB)


Fulla d'autorització dels Drets d'Imatge 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Aut Imatge 2019-2020.cat.pdf (63.94KB)
Fulla d'autorització dels Drets d'Imatge 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Aut Imatge 2019-2020.cat.pdf (63.94KB)


Fulla d'autorització de Transport 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Aut Transport 2019-2020.cat.pdf (50.97KB)
Fulla d'autorització de Transport 2019-2020
Omplir tots els camps puntejats i signar el document per ells mateixos i/o pels tutors
MBocs. Aut Transport 2019-2020.cat.pdf (50.97KB)


NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB : CAIXABANK.

ES32 – 2100 – 1763 – 0302 – 0011 – 6794.

Us preguem que recordeu  indicar el nom i llinatges de la jugadora o jugador al realitzar la transferència o ingrés al compte del club.

Per favor, només un ingrés o transferència per cada jugadora o jugador.