BENEFICIS DEL RUGBY PER A NENS I NENES

BENEFICIS DEL RUGBY PER A NENS I NENES

És un esport molt complet que aporta beneficis tant físics com mentals i socials. Aquest esport, com altres d'equip, pot començar a practicar-se des dels 3 anys. Els valors que s'aprenen al camp es poden traslladar a qualsevol àmbit, millorant molts aspectes importants durant la infància. En l'adolescència, l'estar compromès amb un esport ajuda a evitar certes problemàtiques pròpies d'aquesta etapa com el consum de tabac i alcohol, les baralles, l'assetjament, etc.

ÉS TAN PERILLOS COM SEMBLA?

El rugby infantil té les seves regles particulars per les quals els riscos es minimitzen al màxim. Respectant les normes, no és més perillós que altres esports com el futbol. Que el rugby sigui un esport de contacte no implica que sigui violent o agressiu. Al contrari, es tracta d'un dels jocs on més e'inculca el respecte i el companyerisme.

BENEFICIS FÍSICS

Els nens que juguen a rugbi desenvolupen més ràpidament les seves habilitats motrius, la rapidesa, la resistència i la coordinació. La concentració també es veu afavorida en aquest esport que requereix molta atenció. Una de les característiques d'aquest esport és que els jugadors corren cap endavant, però només poden passar la pilota cap enrere. Això fa que els nens aprenguin a manejar la coordinació espaial i temporal d'una manera inusual. L'agilitat és un altre dels beneficis físics que aporta el rugbi, així com la força, la velocitat, la resistència i l'equilibri.

Beneficis emocianals

Aquest esport es situa com un dels més avantatjosos a nivell emocional. Jugar a rugbi implica disciplina i el respecte per les normes. D'aquesta manera, els nens aprenen des de petits a responsabilitzar-se de les seves accions i a calibrar les conseqüències dels seus actes. També és un esport que afavoreix la sociabilitat entre els nens i inculca valors com l’amistat, el companyerisme i la cooperació. Però si hi ha alguna cosa important que s’aprèn jugant a rugbi és el respecte, perquè es tracta d’un dels esports on el joc net és fonamental. El comportament d’un nen que practica habitualment el rugbi és el d’un nen autònom, resolutiu, enèrgic i amb un gran respecte pels altres.